องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ : www.wangtakhe.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวการจัดซื้อ จัดจ้าง
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนา 3 ปี
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ผลปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
รายงานการประชุม
รายงานทางการเงิน
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
 
เว็ป\"ซค์สวยหรือไม่
 

จำนวนผู้เข้าชมตั้งแต่วันที่ 07-12-55
 
  งานวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี 2556
                          องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ กำหนดจัดงานวันผู้สูงอายุ ประจำปี พ.ศ.2556   ณ  บริเวณลานอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนต...
 
  งานวันแห่งความสำเร็จ บัณฑิตน้อย ประจำปี พ.ศ. 2556
                        องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่  กำหนดจัดกิจกรรมวันบัณฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา 2556        ณ  ห้องประชุมองค์กา...
 
 
 
ข่าวเด่น
ข่าวการเมือง
ข่าวบันเทิง
ข่าวเศรษฐกิจ