องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ : www.wangtakhe.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวการจัดซื้อ จัดจ้าง
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนา 3 ปี
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ผลปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
รายงานการประชุม
รายงานทางการเงิน
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
คู่มือสำหรับประชาชน
 
เว็ป\"ซค์สวยหรือไม่
 

จำนวนผู้เข้าชมตั้งแต่วันที่ 07-12-55

  มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ตำบลวังตะเฆ่
      
smiley
 
  มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ตำบลวังตะเฆ่
  กลุ่มวิสาหกิจชุมชนรถนำเที่ยวทุ่งบัวสวรรค์-ผาหำหด
  งานวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี 2556
  งานวันแห่งความสำเร็จ บัณฑิตน้อย ประจำปี พ.ศ. 2556
  โครงการพระดาบสสัญจร ครั้งที่ ๘๖
  งานกีฬาท้องถิ่นระเหวสัมพันธ์ ครั้งที่14
  ประชุมสภา อบต.วังตะเฆ่ 4 กุมภาพันธ์ 2556
  งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2556
  งานสังสรรค์ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
  งานพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๕...
 
ข่าวเด่น
ข่าวการเมือง
ข่าวบันเทิง
ข่าวเศรษฐกิจ