องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ : www.wangtakhe.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวการจัดซื้อ จัดจ้าง
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ.2559-2563)
แผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ.2559-2561)
ข้อบัญญัติงบประมาณ (พ.ศ.2559)
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ผลปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
รายงานการประชุม
รายงานทางการเงิน
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
คู่มือสำหรับประชาชน
โครงการคลองสวยน้ำใส คนไทยเป็นสุข
ขอเชิญร่วมงานโครงการคลองสวยน้ำใส คนไทยเป็นสุข
ขอเชิญร่วมงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวามหราช
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาตำบลวังตะเฆ่ เรื่อง การพิจารณาการจัดทำร่างแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2559
 
เว็ป\"ซค์สวยหรือไม่
 

จำนวนผู้เข้าชมตั้งแต่วันที่ 07-12-55


  โครงการหนองบัวระเหว เมืองแห่งความสุข ทุกตำบลปลอดไข้เลือดออก ภายในเดือนธันวาคม 2558
       วันพุธ  ที่  9  ธันวาคม  2558  ณ  องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่
 
  โครงการหนองบัวระเหว เมืองแห่งความสุข ทุกตำบลปลอด...
  ประชุมคณะกรรมการพัฒนาตำบลวังตะเฆ่ เรื่อง การพิจา...
  วันเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวามหาราช
  ขอเชิญเข้าร่วมงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5...
  โครงการคลองสวยน้ำใส คนไทยเป็นสุข
  มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ตำบลวังตะเฆ่
  กลุ่มวิสาหกิจชุมชนรถนำเที่ยวทุ่งบัวสวรรค์-ผาหำหด
  งานวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี 2556
  งานวันแห่งความสำเร็จ บัณฑิตน้อย ประจำปี พ.ศ. 2556
  โครงการพระดาบสสัญจร ครั้งที่ ๘๖
 
ข่าวเด่น
ข่าวการเมือง
ข่าวบันเทิง
ข่าวเศรษฐกิจ