โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ : www.wangtakhe.go.th
 
 สภา อบต.


 
   
     
  ประธานสภา  
       
       
  รองประธานสภา เลขาสภา  
       
       
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 1  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 2
       
       
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 3 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 4
       
       
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 5 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 6
       
       
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 7 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 8
       
       
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 9 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 10
       
       
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 11 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 12
       
       
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 13 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 14
       
       
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 15 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 16
       
       
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 17 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 18

 

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 976602 คน ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 -