โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ : www.wangtakhe.go.th
 
 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 รายละเอียดแนบมาพร้อมนี้     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 รายละเอียดแนบมาพร้อมนี้     ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขัน เพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง      

 
 
   


กองสวัสดิการสังคมได้แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน อำนวยความสะดวกกิจกรรมโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ที่อยู่ในระยะจำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดชัยภูมิ ...

วันที่ 1 ธันวาคม 2565 กองการศึกษาฯและงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ ดำเนินงานรักษาความสะอาดและตัดหญ้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังกะทะ เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณหมู่ที่ 14 บ้าน...

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 นางเตือนใจ บำรุง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ หัวหน้าสำนักปลัด นักวิชาการสาธารณสุข เจ้าหน้าที่ พร้อมพนักงาน อบต.วังตะเฆ่ พร้อมทั้งผู้นำชุมชน ส.อบต อสม ออกติดตามการเข...

ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ค่ะ ขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุเดือนพฤศจิกายนเดือนสุดท้ายแล้วนะคะเดือนธันวาคมยังไม่รับขึ้นไปรับขึ้นทะเบียนอีกที 1 มกราคม 2566 นะคะ...


กองสวัสดิการสังคมได้แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน อำนวยความสะดวกกิจกรรมโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ที่อยู่ในระยะจำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดชัยภูมิ ...

วันที่ 1 ธันวาคม 2565 กองการศึกษาฯและงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ ดำเนินงานรักษาความสะอาดและตัดหญ้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังกะทะ เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณหมู่ที่ 14 บ้าน...

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 นางเตือนใจ บำรุง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ หัวหน้าสำนักปลัด นักวิชาการสาธารณสุข เจ้าหน้าที่ พร้อมพนักงาน อบต.วังตะเฆ่ พร้อมทั้งผู้นำชุมชน ส.อบต อสม ออกติดตามการเข...

ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ค่ะ ขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุเดือนพฤศจิกายนเดือนสุดท้ายแล้วนะคะเดือนธันวาคมยังไม่รับขึ้นไปรับขึ้นทะเบียนอีกที 1 มกราคม 2566 นะคะ...

โครงการจิตอาสาปลูกจิตอาสาการรักษาสิ่งแวดล้อม กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย วันพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า 25 พฤศจิกายน ของทุกปี) ทำความสะอาดป...

ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 งบอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ วันพุธ ที่ 23 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องประชุมสภาองค์การ...

วันอังคาร ที่ 22 พฤศจิกายน 2565 กองสวัสดิการสังคมร่วมกับบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชัยภูมิลงพื้นที่มอบถุงยังชีพให้กับลูกแฝด บ้านหลังสัน หมู่ที่ 9 ต.วังตะเฆ่ อ.หนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ...

วันนี้ 21 พฤศจิกายน 2565 นางเตือนใจ บำรุง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ มอบหมายหัวหน้าสำนักปลัด นิติกรชำนาญการและนักวิชาการสาธารณสุข เจ้าหน้าที่ พร้อมพนักงาน อบต.วังตะเฆ่ ประชุมเชิงปฏิบัติการข...
 
 
28 พ.ย. 2565 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกพน...
11 ต.ค. 2565 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนโครงการเงินอุดหนุนเพื่...
10 ต.ค. 2565 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ รายใหม่ ปร...
7 ต.ค. 2565 ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอาย...
7 ต.ค. 2565 ประชาสัมพันธ์การขอต่อบัตรประจำตัวผู้พิการที่หมดอายุ
7 ต.ค. 2565 เรื่องการรับขึ้นทะเบียนสูงอายุ
22 พ.ย. 2565 ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขัน เพื่อแต่งตั้งเป็นพน...
1 พ.ย. 2565 ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
26 ต.ค. 2565 ประกาศ เรื่อง กำหนดจำนวนครั้งของการลาหรือการมาทำงานสาย เพื่อประกอบกา...
26 ต.ค. 2565 ประกาศรายชื่อพนักงานส่วนตำบล และพนักงานครู อบต. ปฏิบัติงานราชการ ระดับ...
26 ต.ค. 2565 ประกาศ เรื่อง การกำหนดอัตราร้อยละของฐานในการคำนวณที่ได้ใช้เป็นเกรฑ์ใ...
23 ก.ค. 2561 1ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้างเฉพาะเจาะจง ก่อสร้าง คสล. ม.9 สายบ...
17 พ.ค. 2562 ทดสอบประกาศราคากลาง
Loading...
 

 

 
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 976590 คน ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 -