โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ : www.wangtakhe.go.th
 
 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ เรื่องประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติดเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2565     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ เรื่องประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติดเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2565     ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2565      

 
 
   


วันพุธ ที่ 29 มิถุนายน 2565 นางเตือน บำรุง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ พร้อมเจ้าหน้าที่ อบต.วังตะเฆ่ ร่วมกับ อำเภอหนองบัวระเหว ผู้นำชุมชน ปฏิบัติงานและดูแลรักษานิทรรศการจำลองที่อยู่อาศัย (บ้...

วันอังคาร ที่ 28 มิถุนายน 2565 นางเตือนใจ บำรุง มอบหมายให้ นายมังกรณ์ ชนะชัย เลขานุการนายกอบต.และเจ้าหน้าที่ป้องกันฯ อบต.วังตะเฆ่ ร่วมกับ รพสต.วังตะเฆ่ ผู้นำชุมชน อสม ประชาชน ออกพ่นยาป้องกันโ...

วันอังคาร ที่ 28 มิถุนายน 2565 เจ้าหน้าที่กองช่าง อบต.วังตะเฆ่ออกสำรวจข้อบัญญัติปีงบประมาณ2565 ภายในตำบลวังตะเฆ่ อ.หนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ...

วันจันทร์ ที่ 27 มิถุนายน 2565 นางเตือนใจ บำรุง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ มอบหมาย ให้นายไสว พรมพาน รองนายกอบต. นายมังกรณ์ ชนะชัย เลขานุการอบต. กองสวัสดิการสังคม เจ้าหน้าที่ พนักงาน ลูก...


วันพุธ ที่ 29 มิถุนายน 2565 นางเตือน บำรุง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ พร้อมเจ้าหน้าที่ อบต.วังตะเฆ่ ร่วมกับ อำเภอหนองบัวระเหว ผู้นำชุมชน ปฏิบัติงานและดูแลรักษานิทรรศการจำลองที่อยู่อาศัย (บ้...

วันอังคาร ที่ 28 มิถุนายน 2565 นางเตือนใจ บำรุง มอบหมายให้ นายมังกรณ์ ชนะชัย เลขานุการนายกอบต.และเจ้าหน้าที่ป้องกันฯ อบต.วังตะเฆ่ ร่วมกับ รพสต.วังตะเฆ่ ผู้นำชุมชน อสม ประชาชน ออกพ่นยาป้องกันโ...

วันอังคาร ที่ 28 มิถุนายน 2565 เจ้าหน้าที่กองช่าง อบต.วังตะเฆ่ออกสำรวจข้อบัญญัติปีงบประมาณ2565 ภายในตำบลวังตะเฆ่ อ.หนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ...

วันจันทร์ ที่ 27 มิถุนายน 2565 นางเตือนใจ บำรุง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ มอบหมาย ให้นายไสว พรมพาน รองนายกอบต. นายมังกรณ์ ชนะชัย เลขานุการอบต. กองสวัสดิการสังคม เจ้าหน้าที่ พนักงาน ลูก...

วันจันทร์ ที่ 27 มิถุนายน 2565 นางเตือนใจ บำรุง มอบหมายให้ นายมังกรณ์ ชนะชัย เลขานุการนายกอบต.และเจ้าหน้าที่ป้องกันฯ อบต.วังตะเฆ่ ร่วมกับ ผู้นำชุมชน อสม ประชาชน ออกพ่นยาป้องกันโรคไข้เลือดออก...

วันศุกร์ ที่ 24 มิถุนายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ นำทีมโดย นางเตือนใจ บำรุง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ เจ้าหน้าที พนักงาน อบต.วังตะเฆ่ ร่วมกับสภ.วังตะเฆ่ คณะครู นักเรียนโรงเรียน...

วันศุกร์ ที่ 24 มิถุนายน 2565 งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัยอบต.วังตะเฆ่ ออกสำรวจวาตภัยบ้านวังอุดม หมู่ 13 ต.วังตะเฆ่ อ.หนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ จำนวน 2 ครัวเรือน...

วันพฤหัสบดี ที่ 23 มิถุนายน 2565 นางเตือนใจ บำรุง นำทีม งานป้องกันฯ อบต.วังตะเฆ่ ร่วมกับ อำเภอหนองบัวระเหว ผู้นำชุมชน อสม ประชาชน ร่วมกิจกรรมรณรงค์ Kick off พ่นยาป้องกันโรคไข้เลือดออก และโรคลัมป...
 
 
23 มิ.ย. 2565 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ เรื่องประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านยาเ...
22 มิ.ย. 2565 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้เนื่องในวัน...
13 มิ.ย. 2565 ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ เรื่อง ขอข...
13 มิ.ย. 2565 ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ เรื่อง ประ...
9 มิ.ย. 2565 จากสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ (ฝ.บห) โทร 044822203 เรื่อ...
25 พ.ค. 2565 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ เรื่อง ประกาศการช่วยเหลือประชาชน...
14 มิ.ย. 2565 ผลคะแนนประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment:LPA) ปร...
10 มิ.ย. 2565 ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขัน เพื่อแต่งตั้งเป็นพน...
23 พ.ค. 2565 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาแ...
2 พ.ค. 2565 ประกาศ เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบปร...
26 เม.ย. 2565 ประกาศ เรือง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขัน เพื่อแต่งตั้งเป็นพนั...
23 ก.ค. 2561 1ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้างเฉพาะเจาะจง ก่อสร้าง คสล. ม.9 สายบ...
17 พ.ค. 2562 ทดสอบประกาศราคากลาง
Loading...
 

 

 
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 857824 คน ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 -