โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ : www.wangtakhe.go.th
 
 ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  23 มิ.ย. 2565    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ เรื่องประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติดเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2565 15
  22 มิ.ย. 2565    ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2565 11
  13 มิ.ย. 2565    ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ เรื่อง ขอขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และการงดเบี้ยปรับ/เงินเพิ่มตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2565 รายละเอียดแนบมาพร้อมนี้คะ 40
  13 มิ.ย. 2565    ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ เรื่อง ประชาสัมพันธ์ออกให้บริการรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้ายประจำปี 2565 (เพิ่มเติม) รายละเอียดแนบมาพร้อมนี้คะ 29
  9 มิ.ย. 2565    จากสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ (ฝ.บห) โทร 044822203 เรื่องแจ้งมติคณะรัฐมนตรี รายละเอียดแนบมาพร้อมนี้คะ 31
  25 พ.ค. 2565    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ เรื่อง ประกาศการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านสาธารณภัย (ครั้งที่ 4) รายละเอียดแนบมาพร้อมนี้คะ 23
  24 พ.ค. 2565    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ เรื่อง ปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 39
  23 พ.ค. 2565    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง รายละเอียดแนบมาพร้อมนี้ 32
  7 เม.ย. 2565    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ เรื่อง การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศการสงกรานต์ พ.ศ.2565 11
  17 ก.พ. 2565    วันพฤหัสบดี ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 11.00 น. นางเตือนใจ บำรุง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ พร้อมคณะผู้บริหาร ประชุมพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ 127

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 857841 คน ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 -