โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ : www.wangtakhe.go.th
 
 งานจัดเก็บรายได้
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  17 มี.ค. 2566    ประกาศเรื่องออกให้บริการรับชำระภาษีป้าย ประจำปีงบประมาณ 2566 2
  25 ม.ค. 2566    ประกาศรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2566 10
  6 ม.ค. 2566    ประกาศเรื่องกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้างจากเว็บไซต์ธนารักษ์เพื่อใช้สำหรับคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2566 10
  4 ม.ค. 2566    คำรับรองการครอบครองที่ดิน (กรณีที่ดินไม่มีเอกสารสิทธิ์ตามประมวลกฎหมายที่ดิน) 23
  4 ม.ค. 2566    แบบแสดงรายการภาษีป้าย 21
  4 ม.ค. 2566    แบบสำรวจบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 9
  4 ม.ค. 2566    คำร้องขอแก้ไขบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 12
  30 พ.ย. 2565    ประกาศการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.62 ประจำปี พ.ศ.66 37
  17 พ.ย. 2565    ประกาศประชาสัมพันธ์การให้บริการประชาชนในช่วงพักกลางวัน ประจำปีงบประมาณ 2566 38
  26 ต.ค. 2565    ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชัยภูมิ เรื่องการจัดที่ดินแทนที่กรณีผู้ได้รับการจัดให้เข้าทำประโยชน์ถึงแก่ความตาย 53

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 1168362 คน ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 -