โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ : www.wangtakhe.go.th
 
 งานจัดเก็บรายได้
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  9 มิ.ย. 2565    ประกาศขอขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และการงดเบี้ยปรับหรือเงินเพิ่มตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2565 3
  9 มิ.ย. 2565    ประกาศประชาสัมพันธ์ออกให้บริการรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกกสร้างและภาษีป้าย ประจำปี 2565 (เพิ่มเติม) 1
  29 เม.ย. 2565    ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง แจ้งการสูญหายและการขอออกใบแทนหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.4-01) 54
  18 เม.ย. 2565    ประกาศ อบต.วังตะเฆ่ เรื่องประชาสัมพันธ์การออกให้บริการรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 41
  5 เม.ย. 2565    ประกาศ อบต.วังตะเฆ่ เรื่องขอขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และการงดเบี้ยปรับเงินเพิ่มตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.62 ประจำปี65 44
  28 ม.ค. 2565    ประกาศราคาประเมินทุนของที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง อัตราภาษีที่จัดเก็บและรายละเอียดที่เกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 84
  28 ม.ค. 2565    ประกาศเรื่องบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส) 79
  26 พ.ย. 2564    ประกาศแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 119
  26 พ.ย. 2564    บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 107
  20 ต.ค. 2564    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ เรื่อง แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ 2565 รายละเอียดแนบมาพร้อมนี้คะ 103

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 857930 คน ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 -