โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ : www.wangtakhe.go.th
 
 งานจัดเก็บรายได้
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  6 ก.ย. 2566    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ เรื่องการออกให้บริการรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 (เพิ่มเติม) 7
  6 ก.ย. 2566    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ เรื่องการออกให้บริการรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 (เพิ่มเติม) 6
  11 ก.ค. 2566    ประกาศเรื่องการออกให้บริการรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 16
  3 ก.ค. 2566    ประกาศเรื่องขอขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและการงดเบี้ยปรับ/เงินเพิ่ม ประจำปี 2566 23
  5 มิ.ย. 2566    รายงานผลการจัดเก็บรายได้ ประจำเดือน พฤษภาคม 2566 32
  7 เม.ย. 2566    ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ เรื่อง บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปีงบประมาณ 2566 36
  31 มี.ค. 2566    ประกาศเรื่องลดภาษีสำหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท 32
  17 มี.ค. 2566    ประกาศเรื่องออกให้บริการรับชำระภาษีป้าย ประจำปีงบประมาณ 2566 34
  25 ม.ค. 2566    ประกาศรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2566 34
  6 ม.ค. 2566    ประกาศเรื่องกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้างจากเว็บไซต์ธนารักษ์เพื่อใช้สำหรับคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2566 31

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 1205723 คน ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 -