โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ : www.wangtakhe.go.th
 
 งานจัดเก็บรายได้
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  17 พ.ย. 2565    ประกาศประชาสัมพันธ์การให้บริการประชาชนในช่วงพักกลางวัน ประจำปีงบประมาณ 2566 18
  26 ต.ค. 2565    ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชัยภูมิ เรื่องการจัดที่ดินแทนที่กรณีผู้ได้รับการจัดให้เข้าทำประโยชน์ถึงแก่ความตาย 34
  17 ต.ค. 2565    ประกาศการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขต อบต.วังตะเฆ่ 37
  30 ก.ย. 2565    ประกาศลูกหนี้ค้างชำระภาษี ประจำปี พ.ศ.2565 22
  30 ก.ย. 2565    ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 28
  1 ก.ย. 2565    ประกาศเรื่องขอขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและการงดเบี้ยปรับเงินเพิ่มตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562ประจำปี2565 66
  5 ก.ค. 2565    ประกาศ เรื่องการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.62 ประจำปี 65 95
  9 มิ.ย. 2565    ประกาศขอขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และการงดเบี้ยปรับหรือเงินเพิ่มตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2565 77
  9 มิ.ย. 2565    ประกาศประชาสัมพันธ์ออกให้บริการรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกกสร้างและภาษีป้าย ประจำปี 2565 (เพิ่มเติม) 75
  29 เม.ย. 2565    ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง แจ้งการสูญหายและการขอออกใบแทนหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.4-01) 131

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 976660 คน ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 -