โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ : www.wangtakhe.go.th
 
 รายงานการประชุมสภาฯ
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  11 ม.ค. 2566    รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑ วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๖ 8
  27 ธ.ค. 2565    รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑ วันที่ 27 ธันวาคม ๒๕๖๕ 7
  28 ก.ย. 2565    รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ ครั้งที่ ๒ วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๕ 9
  19 ก.ย. 2565    รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑ วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๕ 25
  26 ส.ค. 2565    รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ ครั้งที่ ๓ วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๕ 21
  25 ส.ค. 2565    รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ ครั้งที่ ๒ วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ 26
  15 ส.ค. 2565    รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑ วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ 12
  1 ส.ค. 2565    รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ ครั้งที่ ๒ วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ 35
  25 ก.ค. 2565    รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑ วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕ 25
  6 มิ.ย. 2565    รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑ วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๕ 16

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 1168349 คน ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 -