โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ : www.wangtakhe.go.th
 
 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  17 มี.ค. 2566    รานงานการเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "เทคนิคการเขียนหนังสือราชการและการจดบันทึกรายงานการประชุม" 4
  11 ต.ค. 2565    รายงานผลการสอบถามความพึงพอใจในการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ ประจำปีงบประมาณ 2565 45
  5 ต.ค. 2565    รายงานผลการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ ประจำปีงบประมาณ 2565 8
  8 ก.พ. 2565    รายงานประชุมเชิงปฏิบัติการผู้ปฏิบัติงานด้านบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 164
  12 พ.ย. 2564    รายงานการจัดทำโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 2565 130
  22 ต.ค. 2564    การวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 119
แสดงข้อมูล : 6
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 1168336 คน ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 -