โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ : www.wangtakhe.go.th
 
 แผนพัฒนาท้องถิ่น
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  27 ก.ค. 2565    แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)ฉบับทบทวน ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ 45
  30 ก.ย. 2564    แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ 145
  31 ส.ค. 2563    แผนพัฒนาท้องถิ่น (เพิ่มเติ่ม 3 ) พ.ศ.2561 -2565 199
  11 มิ.ย. 2563    แผนพัฒนาท้องถิ่น( เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 )พ.ศ.2561 -2565 213
  17 ก.พ. 2563    แผนพัฒนาท้องถิ่น (เพิ่มเติม ฉบับที่ 1) พ.ศ.2563 -2565 255
  25 มิ.ย. 2562    แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 -2565 197
  25 มิ.ย. 2562    แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 -2565 239
  8 ม.ค. 2562    ประกาศแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2564 ) 206
  11 เม.ย. 2561    ยุทธศาสตร์การพัฒนาแผน 185
  5 เม.ย. 2561    แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) บัญชีรายละเอียด 106

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 976651 คน ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 -