โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ : www.wangtakhe.go.th
 
 การควบคุมภายใน
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  25 ต.ค. 2564    แผนการตรวจสอบประจำปี (Audit Plan) ประจำปีงบประมาณ 2565 หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ 97
  23 ต.ค. 2563    ส่งแผนการตรวจสอบภายประจำปี ประจำปีงบประมาณ 2564 120
  9 ส.ค. 2562    แผนบริหารความเสี่ยง อบต.วังตะเฆ่ 148
  9 ส.ค. 2562    แผนตรวจสอบภายใน อบต.วังตะเฆ่ปี63 129
  9 ส.ค. 2562    แผนตรวจสอบภายในระยะยาว อบต.วังตะเฆ่63-65 122
  26 ต.ค. 2561    หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.1) 106
  26 ต.ค. 2561    รายงานผลการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน (แบบ ปส.) 113
  26 ต.ค. 2561    แบบ ปอ.3 128
  26 ต.ค. 2561    แบบ ปอ.2 122
  26 ต.ค. 2561    ประกาศ รายงานผลการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 120

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 857832 คน ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 -