โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ : www.wangtakhe.go.th
 
 คู่มือประชาชน
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  25 พ.ค. 2565    คู่มือกองช่าง 25
  25 พ.ค. 2565    คู่มือสำนักปลัด 28
  25 พ.ค. 2565    คู่มือกองคลัง 17
  25 พ.ค. 2565    คู่มือกองสวัสดิการสังคม 9
  25 พ.ค. 2565    คู่มือกองการศึกษาศาสนา 8
  29 ก.ย. 2564    คู่มือกองการศึกษาศาสนา 11
  29 ก.ค. 2564    คู่มือกองคลัง 10
  29 ก.ค. 2564    คู่มือกองสวัสดิการสังคม 9
  29 ก.ค. 2564    คู่มือกองการศึกษาศาสนา 9
  29 มิ.ย. 2564    คู่มือสำนักปลัด 10

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 857846 คน ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 -