โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ : www.wangtakhe.go.th
 
 ข้อบัญญัติ
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  21 ก.ย. 2565    ประกาศใช้ข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 74
  20 ก.ย. 2564    ประกาศบังคับใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 200
  29 ก.ย. 2563    ข้อบัญญัติการตลาด พ.ศ.2563 49
  29 ก.ย. 2563    ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ เรื่อง ตลาด พ.ศ.2563 61
  15 ม.ค. 2562    ข้อบังคับตำบล การกำจัดสิ่งปฎิกูลและมูลฝอยพศ.2544 55
  20 ธ.ค. 2561    ข้อบัญญัติอบต.วังตะเฆ่ การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พศ.2559 53
  28 ก.ย. 2561    ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 56
  29 มิ.ย. 2561    การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2561 48
  2 พ.ค. 2561    ข้อบัญญัติประจำปีงบประมาณ 2561 54
  22 มี.ค. 2561    การกำจัดสิ่งปฎิกูลและมูลฝอย พศ.2544 43

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 1168327 คน ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 -