โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ : www.wangtakhe.go.th
 
 ข้อบัญญัติ
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  21 ก.ย. 2565    ประกาศใช้ข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 44
  20 ก.ย. 2564    ประกาศบังคับใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 163
  29 ก.ย. 2563    ข้อบัญญัติการตลาด พ.ศ.2563 31
  29 ก.ย. 2563    ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ เรื่อง ตลาด พ.ศ.2563 44
  15 ม.ค. 2562    ข้อบังคับตำบล การกำจัดสิ่งปฎิกูลและมูลฝอยพศ.2544 41
  20 ธ.ค. 2561    ข้อบัญญัติอบต.วังตะเฆ่ การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พศ.2559 38
  28 ก.ย. 2561    ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 39
  29 มิ.ย. 2561    การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2561 34
  2 พ.ค. 2561    ข้อบัญญัติประจำปีงบประมาณ 2561 38
  22 มี.ค. 2561    การกำจัดสิ่งปฎิกูลและมูลฝอย พศ.2544 31

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 976589 คน ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 -