โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ : www.wangtakhe.go.th
 
 งานบริหารงานบุคคล
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  23 พ.ค. 2566    ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล 9
  22 พ.ค. 2566    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ เรื่องปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการและตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบล (ตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ระดับกลาง/ต้น) 7
  22 พ.ค. 2566    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ เรื่องรับโอนพนักงานส่วนตำบลสายงานผู้บริหาร 8
  28 เม.ย. 2566    ประกาศ เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบลและพนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล 8
  3 เม.ย. 2566    ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 18
  29 มี.ค. 2566    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขัน เพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง 38
  8 มี.ค. 2566    ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 73
  2 มี.ค. 2566    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ เรื่องให้พ้นพนักส่วนตำบลพ้นทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ 33
  3 ก.พ. 2566    ประกาศ เรื่อง นโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ ประจำปีงบประมาณ 2566 22
  1 ก.พ. 2566    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ เรื่องให้พนักงานส่วนตำบลพ้นทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ 33

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 1181972 คน ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 -