โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ : www.wangtakhe.go.th
 
 แผนดำเนินการประจำปี
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  19 ต.ค. 2565    ประกาศแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 2
  18 เม.ย. 2565    รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2565 รอบ 6 เดือน 132
  10 ม.ค. 2565    การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2564 222
  13 ต.ค. 2564    รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564 118
  29 ก.ย. 2564    ประกาศแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 38
  30 ต.ค. 2562    แผนดำเนินงานปีงบประมาณ 2563 227
  2 พ.ย. 2561    รายงานสรุปผลการดำเนินงานประจำปี 2561 199
  2 พ.ย. 2561    รายงานสรุปผล การติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณ ปี 2561 240
  25 ต.ค. 2561    แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2562 194
  25 ต.ค. 2561    ประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปี 2562 192

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 976624 คน ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 -