โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ : www.wangtakhe.go.th
 
 แผนป้องกันปราบปรามการทุจริต
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  23 มิ.ย. 2565    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ เรื่องประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติดเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2565 10
  7 เม.ย. 2565    รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน ประจำปี พ.ศ. 2565 37
  24 ก.พ. 2565    การประเมินความเสี่ยงการทุจริต 93
  18 ก.พ. 2565    ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลวังตะเฆ่ เรื่อง การแสดงเจตจํานงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารราชการ 98
  18 ก.พ. 2565    ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลวังตะเฆ่ เรื่อง การแสดงเจตจํานงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารราชการ 75
  6 ม.ค. 2565    นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) 11
  25 พ.ย. 2564    รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 58
  12 พ.ย. 2564    แผนป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ. 2565 41
  19 ส.ค. 2564    แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2562-2564) 10
  25 พ.ย. 2563    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ เรื่อง การแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารราชการ 123

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 857849 คน ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 -