โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ : www.wangtakhe.go.th
 
 แผนป้องกันปราบปรามการทุจริต
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  10 ต.ค. 2565    ขออนุมัติจัดทำแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2566 38
  26 ก.ย. 2565    แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พศ.2565 ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ 54
  26 ก.ย. 2565    รายงานผลการดำเนินงานตามแผนป้องกันการทุจริต ประจำปี 2565 รอบ 12 เดือน 156
  23 มิ.ย. 2565    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ เรื่องประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติดเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2565 94
  7 เม.ย. 2565    รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน ประจำปี พ.ศ. 2565 110
  24 ก.พ. 2565    การประเมินความเสี่ยงการทุจริต 174
  18 ก.พ. 2565    ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลวังตะเฆ่ เรื่อง การแสดงเจตจํานงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารราชการ 179
  18 ก.พ. 2565    ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลวังตะเฆ่ เรื่อง การแสดงเจตจํานงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารราชการ 147
  6 ม.ค. 2565    นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) 89
  25 พ.ย. 2564    รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 130

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 976608 คน ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 -