โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ : www.wangtakhe.go.th
 
 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  25 เม.ย. 2566    รายงานผลการดำเนินการดำเนินงานรอบ 6 เดือน 14
  25 เม.ย. 2566    รายงานสถิติการรับบริการจากประชาชน 7
  13 ธ.ค. 2565    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 22
  13 ธ.ค. 2565    ประกาศ อบต.วังตะเฆ่ เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2565 61
  27 ธ.ค. 2564    ประกาศ ผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 112
  27 ธ.ค. 2564    รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 137
  23 ธ.ค. 2563    ประกาศติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ2563 302
  27 ธ.ค. 2562    ติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2562 208
  8 ม.ค. 2562    ติดตามแผนพัฒนา 2561 220
  8 ม.ค. 2562    ติดตามแผนพัฒนา 2561 240

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 1181971 คน ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 -