โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ : www.wangtakhe.go.th
 
 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ธันวาคม 60

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 1205710 คน ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 -