โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ : www.wangtakhe.go.th
 
 ข่าวประชาสัมพันธ์

ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ เรื่อง ประชาสัมพันธ์ออกให้บริการรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้ายประจำปี 2565 (เพิ่มเติม) รายละเอียดแนบมาพร้อมนี้คะ
    รายละเอียดข่าว :

ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่  เรื่อง ประชาสัมพันธ์ออกให้บริการรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้ายประจำปี  2565 (เพิ่มเติม)  รายละเอียดแนบมาพร้อมนี้คะ

    เอกสารประกอบ : ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ เรื่อง ประชาสัมพันธ์ออกให้บริการรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้ายประจำปี 2565 (เพิ่มเติม) รายละเอียดแนบมาพร้อมนี้คะ
 
ประชาสัมพันธ์
    วันที่ลงข่าว
: 13 มิ.ย. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 857870 คน ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 -