โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ : www.wangtakhe.go.th
 
 งานบริหารงานบุคคล

ผลคะแนนประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment:LPA) ประจำปี 2565 ในแตะละด้าน ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่
    รายละเอียดข่าว :

ผลคะแนนประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment:LPA)  ประจำปี  2565 ในแตะละด้าน  ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่

    เอกสารประกอบ : ผลคะแนนประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment:LPA) ประจำปี 2565 ในแตะละด้าน ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่
 
บุคคล
บุคคล
บุคคล
บุคคล
    วันที่ลงข่าว
: 14 มิ.ย. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 857912 คน ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 -