โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ : www.wangtakhe.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
เลื่อนขึ้น
  • 5 รายการ
  • 10 รายการ
  • 20 รายการ
  • ทั้งหมด

วันที่ 11 มิ.ย. 2564

(ผู้อ่าน 85 คน)

วันที่ 11 มิ.ย. 2564

(ผู้อ่าน 86 คน)

วันที่ 11 มิ.ย. 2564

(ผู้อ่าน 83 คน)

วันที่ 4 พ.ย. 2562

แผ่นพับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

(ผู้อ่าน 203 คน)

วันที่ 28 ธ.ค. 2561

ทำบุญตักบาตรในวันขึ้นปีใหม่. ประจำปี 2562

(ผู้อ่าน 219 คน)

วันที่ 16 ต.ค. 2561

พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาวังตะเฆ่คัพ 2018

(ผู้อ่าน 273 คน)

วันที่ 6 ก.ค. 2561

โครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ

(ผู้อ่าน 297 คน)

วันที่ 29 มิ.ย. 2561

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร

(ผู้อ่าน 330 คน)

วันที่ 22 มิ.ย. 2561

รับการประเมินประสิทธิภาพ ( LPA) ประจำปี2561

(ผู้อ่าน 270 คน)

วันที่ 20 มี.ค. 2561

ประชุมประจำเดือนมีนาคม 2561

(ผู้อ่าน 284 คน)

วันที่ 22 พ.ย. 2560

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ

(ผู้อ่าน 295 คน)

วันที่ 13 ก.ย. 2560

โครงการพยุงธรรม ค้ำไทย ถวายองค์ราชินี

(ผู้อ่าน 280 คน)

วันที่ 6 มิ.ย. 2560

ร่วมแรงแข็งขันตามหลักธรรมมาภิบาล

(ผู้อ่าน 268 คน)

No results found

เลื่อนลง