โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ : www.wangtakhe.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


วันจันทร์ ที่ 20 มิถุนายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ นำโดย นางเตือนใจ บำรุง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ มอบหมาย ให้นายมังกรณ์ ชนะชัย เลขานุการอบต. เจ้าหน้าที่ พนักงาน ลูกจ้าง องค์ก


วันจันทร์  ที่ 20 มิถุนายน  2565  องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ นำโดย นางเตือนใจ  บำรุง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ มอบหมาย ให้นายมังกรณ์  ชนะชัย  เลขานุการอบต.กองสวัสดิการสังคม และเจ้าหน้าที่ พนักงาน ลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ ช่วยบ้านผู้ยากไร้ บ้านโป่งนคร  หมู่ 17 ตำบลวังตะเฆ่  อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ