โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ : www.wangtakhe.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


วันอังคาร ที่ 21 มิถุนายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ โดย นางเตือนใจ บำรุง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ ประชุมประจำเดือนมิถุนายน 2565 และ จัดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด "ท้องถิ


วันอังคาร ที่ 21 มิถุนายน  2565  องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ โดย นางเตือนใจ  บำรุง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่  ประชุมประจำเดือนมิถุนายน 2565 และ จัดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด "ท้องถิ่นสีขาว  ปลอดยาเสพติด" ประจำปีงบประมาณ 2565  ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่