โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ : www.wangtakhe.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


วันพุธ ที่ 22 มิถุนายน 2565 เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ ลงพื้นที่ตรวจสอบ ตรวจกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ บ้านท่าโป่ง ม.4 ต.วังตะเฆ่ อ.หนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ


วันพุธ ที่  22  มิถุนายน  2565 เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ ลงพื้นที่ตรวจสอบ ตรวจกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ บ้านท่าโป่ง ม.4  ต.วังตะเฆ่  อ.หนองบัวระเหว  จ.ชัยภูมิ