โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ : www.wangtakhe.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


วันพุธ ที่ 22 มิถุนายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ นำโดย นางเตือนใจ บำรุง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ มอบหมาย ให้นายมังกรณ์ ชนะชัย เลขานุการอบต. กองสวัสดิการสังคม เจ้าหน้าที่ พนักง


 วันพุธ  ที่ 22 มิถุนายน  2565  องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ นำโดย นางเตือนใจ  บำรุง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ มอบหมาย ให้นายมังกรณ์  ชนะชัย  เลขานุการอบต. กองสวัสดิการสังคม เจ้าหน้าที่ พนักงาน ลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ ร่วมกับผู้นำชุมชน  มอบอุปกรณ์ซ่อมซ่อมแซมบ้าน  และร่วมกันปรับปรุงบ้าน ตามโครงการขยัดความยากจน บ้านวังตะเฆ่  หมู่ 1 บ้านท่าโป่ง หมู่ 4 และบ้านวังอุดม หมู่ 13 ตำบลวังตะเฆ่  อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ