โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ : www.wangtakhe.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


วันพุธ ที่ 22 มิถุนายน 2565 เจ้าหน้าที่ออกเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบ้านวังตะเฆ่ หมู่ที่ 1 อำเภอหนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ


 วันพุธ  ที่ 22 มิถุนายน 2565 เจ้าหน้าที่ออกเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบ้านวังตะเฆ่ หมู่ที่ 1  อำเภอหนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ