โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ : www.wangtakhe.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


วันพฤหัสบดี ที่ 23 มิถุนายน 2565 นางเตือนใจ บำรุง นำทีม งานป้องกันฯ อบต.วังตะเฆ่ ร่วมกับ อำเภอหนองบัวระเหว ผู้นำชุมชน อสม ประชาชน ร่วมกิจกรรมรณรงค์ Kick off พ่นยาป้องกันโรคไข้เลือดออก และโรคลัมป


วันพฤหัสบดี  ที่  23  มิถุนายน  2565 นางเตือนใจ  บำรุง  นำทีม งานป้องกันฯ อบต.วังตะเฆ่ ร่วมกับ อำเภอหนองบัวระเหว ผู้นำชุมชน อสม ประชาชน ร่วมกิจกรรมรณรงค์ Kick off พ่นยาป้องกันโรคไข้เลือดออก และโรคลัมปี สกิน ณ ที่ทำการอำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ