โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ : www.wangtakhe.go.th
 
 คณะผู้บริหาร

 

 

 
 

นางเตือนใจ  บำรุง

 

 

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

โทร 080-1494564

 

 

นางอัมพร  จันคำ

 

นายไสว  พรมพาน

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

โทร 062-1961657

 

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

โทร 089-8467581

   
 

นายมังกรณ์  ชนะชัย

 

 

เลขานายกองค์การบริหารส่วนตำบล

โทร 065-1076975

 
     
     
     

 

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 1224169 คน ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 -