หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหาร
บุคคล
การบริหาร
บุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่
อ.หนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ
 
Hot News
 
 
ประวัติความเป็นมา
 
 
ประวัติหน่วยงาน
 
 
เดิมตำบลวังตะเฆ่ เป็นตำบลในเขตการปกครองของอำเภอ
จัตุรัส ต่อมา กระทรวงมหาดไทยประกาศ เรื่อง แบ่งท้องที่อำเภอ
จัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ ตั้งเป็นกิ่งอำเภอหนองบัวระเหว เมื่อวันที่ 20
มีนาคม พ.ศ. 2521 มีเขตการปกครองรวม 2 ตำบลคือ ตำบลหนอง
บัวระเหว ตำบลวังตะเฆ่ มีผลตั้งแต่ วันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2521
และการประกาศใช้พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหาร
ส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ ประกอบกับประกาศกระทรวงมหาดไทย
เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์
พ.ศ.2540
 
ที่ตั้ง
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ ตั้งอยู่เลขที่ 168
หมู่ที่ 14 ตำบลวังตะเฆ่ อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ
36250 มีระยะห่างจากอำเภอหนองบัวระเหว ประมาณ 32
กิโลเมตร มีพื้นที่ทั้งหมด 306 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ
191,250 ไร่
 
  อาณาเขตติดต่อ
 
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลห้วยแย้ อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ
ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลโป่งนก อำเภอเทพสถิติ จังหวัดชัยภูมิ
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลโคกสะอาด อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลโปร่งนำ อำเภอเทพสถิต และอำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ
 
จำนวนประชากร
 
     
จำนวนประชากรทั้งหมด 14,317 คน แยกเป็น
  ชาย จำนวน 7,208 คน คิดเป็นร้อยละ 50.35
  หญิง จำนวน 7,109 คน คิดเป็นร้อยละ 49.65
จำนวนครัวเรือนทั้งหมด 5,188 ครัวเรือน
ความหนาแน่นเฉลี่ย 46.79 คน/ตารางกิโลเมตร
 
  เขตการปกครอง
 
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน
จำนวนประชากร
ชาย หญิง รวม
จำนวน
ครัวเรือน
1 บ้านวังตะเฆ่ 488 509 997 414
2 บ้านวังกะทะ 327 348 675 265
3 บ้านวังอ้ายจีด 412 404 816 248
4 บ้านท่าโป่ง 297 305 602 362
5 บ้านสำนักตูมกา 452 425 877 341
6 บ้านหัวสะพาน 609 585 1,194 383
7 บ้านโนนสำราญ 576 552 1,128 347
8 บ้านโนนม่วง 428 408 836 384
9 บ้านหลังสัน 325 323 648 311
10 บ้านวังน้ำเขียว 222 192 414 145
11 บ้านปากดง 263 245 508 204
12 บ้านแจ้งวังทอง 258 274 532 195
13 บ้านวังอุดม 567 546 1,113 324
14 บ้านวังกะทะ 616 617 1,233 424
15 บ้านใหม่เจริญผล 273 259 532 167
16 บ้านศรีสง่า 432 425 857 265
17 บ้านโป่งนคร 523 543 1,066 372
18 บ้านวังตะเฆ่ 140 149 289 372
  รวมทั้งสิ้น 7,208 7,109 14,317 5,188
 
 
* หมายเหตุ : ข้อมูลจากสำนักทะเบียนอำเภอหนองบัวระเหว ณ วันที่ 17 กันยายน 2564 *
 
 
 
คู่มือประชาชน
แบบฟอร์ม ระเบียบ
หนังสือราชการต่างๆ
คำแนะนำชำระภาษี
ภาษีป้าย
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
KM
การจัดการองค์ความรู้
ภายในองค์กร
 
 
Google Earth
แผนที่ดาวเทียม
กรอกแบบสอบถาม
ความพึงพอใจ
ประมวลผลสำรวจ
ความพึงพอใจ
 
 
รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
โทร 1567 ตลอด 24ชม.
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ 36250 โทรศัพท์ : 044-056-010 โทรสาร : 044-056-010 ต่อ 15
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่
จำนวนผู้เข้าชม 397,260 เริ่มนับ 10 ม.ค. 2567
จัดทำโดย : NAXsolution.com
 
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10