โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ : www.wangtakhe.go.th
 
 แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  12 ต.ค. 2566    ประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 34
  29 พ.ค. 2566    ประกาศให้ใช้แผนการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 41
  19 ต.ค. 2565    ประกาศแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 97
  19 ต.ค. 2565    รายงานผลการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 44
  19 ต.ค. 2565    ประกาศแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 41
  18 เม.ย. 2565    รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2565 รอบ 6 เดือน 210
  10 ม.ค. 2565    การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2564 324
  13 ต.ค. 2564    รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564 175
  29 ก.ย. 2564    ประกาศแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 96
  30 ต.ค. 2562    แผนดำเนินงานปีงบประมาณ 2563 315

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 1224181 คน ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 -