โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ : www.wangtakhe.go.th
 
 แผนงานป้องกันและบรรเทาสาธาณภัย
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  5 ก.ย. 2566    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ เรื่อง ประกาศการช่วยเหลือประชาชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านสาธารณภัย (ครั้งที่4/2566) 26
  18 ก.ค. 2566    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ เรื่อง ประกาศการช่วยเหลือประชาชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านสาธารณภัย (ครั้งที่3/2566) 27
  11 ก.ค. 2566    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ เรื่อง จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ 25
  31 พ.ค. 2566    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ เรื่อง ประกาศช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านการช่วยเหลือประชาชนด้านสาธารณภัย (ครั้งที่2/2566) 25
  19 เม.ย. 2566    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ เรื่อง ประกาศช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านสาธารณภัย(ครั่งที่1) 21
  24 ก.พ. 2566    โครงการฝึกอบรมป้องกันไฟป่า“ชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 46
  17 ม.ค. 2566    รายงานการดำเนินโครงการรณรงค์อุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2566 องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ 75
  7 ธ.ค. 2565    กิจกรรมรณรงค์ ตามโครงการให้ความช่วยเหลือด้านการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ (โรคไข้เลือดออก) ประปีงบประมาณ 2565 78
  31 ส.ค. 2565    โครงการฝึกอบรมป้องกันไฟป่า "ชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ" ประจำปีงบประมาณ 2565 38
  1 มิ.ย. 2565    แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 51

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 1224189 คน ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 -